Telefonplan

Projekteringar:
Telefonplan/ Midsommarkransen
(Stockholm creative & artist district)
Bilder: SSM
Telefonplans projekteringar är intressanta av flera skäl bland annat för att jag själv bor där och för dess föredömliga täthetsnivå! Hittills kända antal planerade bostäder: ca 2100
De projekt som ingår i Telefonplan är:

* Timotejen 17, Tellus Tower
* Timotejen 19, The Brick
* Telefonfabriken 1, Designens hus
* Västberga 1 (Överdäckning av T-banan)
* Monoliten

 Plankarta över områdetThe Brick
Uppdelning: Lilla Tellus 350 bostäder, Laboratoriet 250 bostäder.
Byggherre: Ej fastslagits. Arkitekter: ALM Equity, White, Scanprop development
Status: Förslag (beräknad inflyttning 2018)
Bilder: ALM Equity


Tellus Tower
Byggherre: SSM
Arkitekt: Gert Wingårdh
700 mindre lägenheter (bostadsrätter)
Status: Granskning Kvartal 2 2015, antagande Kvartal 4 2015

TT above the clouds, ritad av Gert Wingårdh
Telefonfabriken 1
(Designens hus)
150 bostäder
Byggherre: 
Arkitekt: White arkitekter
Byggplanen förutsätter rivning av den nuvarande Designens hus
Status: Granskning Kv 2 2015, antagande Kv 4 2015
Bilder: WhiteNytt 2015-01-31: Eftersom Projektet är överklagad, bland annat av Länstyrelsen, har ett nytt förslag om bokaler kommit upp och man har sänkt antal bostäder från 150 till 120.


Västberga 1
Överdäckning av tunnelbanan
480 bostäder
Byggherre:
Arkitekt: Varg arkitekter
Status: Samråd kv 2 2015, granskning kv 4 2015, antagande kv 1 2016 


Överdäckning av t-station Telefonplan. Varg arkitekterMonoliten & Telefonfabriken 1
Pågående planarbete
107 lägenheter
Byggherre: JM
Arkitekt: White 
Bilder: JM & White arkitekter 

Nedan: Planerad bebyggelse intill Monoliten
Telefonfabriken (HSB)

Oscar Freyre 2015-01-28

****************************************  Uppdateringar 2015-05-09

Monoliten och Telefonplantorget


 Älgkamelen flyttad till Telefonplantorget (LM-Eriksson torg)

Nytt café! 

***************************************  


Januari 2016
Tellus Towers
Skyskrapan blir två!


Över 1200 bostäder!

2016-04-08
Uppdateringar från SSM och Wingårdhs arkitekter:

Planbeskrivning

Planerad byggstart 2019

************************  


Om Tellus Towers-projektet blivit större så har The Brick blivit mindre, tyvärr!
Kv Timotejen 19 & 28


White Architects, Scanprop Developments och ALM Equity AB

2016-04-21
Lilla Tellus
920 bostäder!


Utställning på gång igen! (Tellusborgsv 87)

Utställning 23 - 24 april och 14 - 15 maj 2016Bilder: ALM Equity och WHITE

2016-05-15

Mer info: lillatellus.se


*************

2016-10-28
Tellus Towers

I väntan på bygglov och remissinstansernas yttranden, kommer faktiskt när som helst i höst, så får vi nöja oss med å titta på fasaden så länge!

Bild: SSM


******************** 


2016-12-19
Ny grundskola och bostäder i Midsommarkransen
Kommunfullmäktige beslutade förra veckan för att kvarteret Brandsteget 1 (korsningen Tellusborgsv/ Bäckvägen) ska bebyggas med en ny grundskola (Enbacken?) för 900 elever (SISAB) och 50 mindre bostäder (Besquab). Projektet ska stå klart till 2020.
Bilder: Besquab och SISAB


*********************


2017-01-24
Telefonfabriken 1 HSB
480 lägenheter
Status: påbörjad


Parkeringshuset har börjat rivas! Bild tagen 2017-01-24


**********************

2017-04-17
Försäljningen har börjat!Se SSM´s marknadsföringskampanj för TT
Länk HÄR

******************


Oscar Freyre
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...