Nya t-linjeförslag

2016-10-02
Nya förslag för 
tunnelbanelinjer
KTH´s förslag på "Gula linjen" från 2015. Gula linjen antas nu istället knytas samman med gröna linjen i Odenplan så den blå linjen får en egen sträckning från Fridhemsplan och lär gå såsom den gula på kartbilden ovan.

Blå linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö
I februari 2016 presenterade regeringens förhandlare i Sverigeförhandlingen ett förslag på en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö med stationer i Östberga, Årstafältet och Årstaberg. Risken att utbyggnaden av nya bostäder längs med sträckan inte är tillräckligt som underlag och här måste staden jobba mer för att kunna övertyga. Bland annat kom Centern med förslag på nybebyggelse i Marieberg och en station där så vi får se om det räcker?

Bild: WikipediaGula linjen
Var tänkt att gå från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna under nya rör men under senare tid har förslaget modifierats till att bli en gren av gröna linjen från Odenplan norrut. 
Mer info om denna tunnelbanesträckning kommer att presenteras senare i höst!


Oscar Freyre


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...