Kista-/Helenelundsgrenen

Infrastruktur:
Tvärbanan
Kista-/ Helenelundsgrenen

Karta över den föreslagna utsträckningen där förlängningen till Helenelund i Sollentuna är utritad.
Är på plansamråd

Nedan: skiss över området under E4:an mellan Kista och Helenelund där buss/gångtunneln breddas kraftigt!
Vore dock mer intressant om banan skulle kunna förlängas ända bort till Danderyds sjukhus via en bro över Edsviken och en station i Mörby Centrum. Detta mot att pressa Danderyd till att bygga bostäder (minst 5000) Se kartan jag gjort här nedan:


2015-05-29
Oscar Freyre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...