fredag 13 oktober 2017

Yimby 10 år!

Stadsbyggnadsnätverket
Yimby firar 10 år!

Stadsbyggnadsnätverket YIMBY firar tio år av arbete med att främja den täta och levande blandstaden, genom såväl opinionsbildning som konkreta planer. För att uppmärksamma detta slår vi på stort med en heldag av YIMBY-aktiviteter, med bl.a. intressanta föreläsningar, panelsamtal och utställning av YIMBYs egna projekt Enköpingsvägen, Lindhagenplan 2.0 och Österbron. Det kommer att finnas gott om tillfällen att mingla med såväl YIMBYs medlemmar och talespersoner, som med speciellt inbjudna gäster. På kvällen avslutas dagen med en fest i samma lokaler.
Eftermiddagens program är gratis och öppet för allmänheten att komma och gå som man vill, men antalet platser är begränsade. Anmälan och förköpt biljett krävs dock för att närvara på kvällens festligheter.
Plats: Kungsbroplan 2, Fores lokaler
Tid Programpunkt
12.00 Dörrarna till utställningarna öppnar för allmänheten
13.00 Välkomstord från YIMBYs grundare
14.00 Föreläsning Jan Jörnmark: Tio års stadsdebatt
15.00 Föreläsning Jerker Söderlind: Möjlig förtätning och komplettering
16.00 Panelsamtal: Tio år av stadsbyggnad - behövs ett nätverk som Yimby även fram till 2027?
17.00 YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne: TIllkännagivande och prisutdelning
18.30 Efterfest (förköp krävs)
23.00 Lokalerna stänger
Speciellt inbjudna gäster:
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, är flitig debattör och en av Sveriges ledande experter på bostadspolitisk historia. Han är även författare till bland andra Övergivna platser och Göteborg - mellan kreativitet och segregation.
Jerker Söderlind är VD för Stadsliv AB och författare till boken Handeln bygger staden. Jerker är arkitekt, journalist, självutnämnd “marknadsurbanist” och har forskat vid KTH, avdelningen urbana och regionala studier. Flitigt anlitad som föreläsare och strategisk rådgivare i stadsutvecklingsfrågor.
Regina Kevius är civilingenjör och stadsbyggnads- och exploateringschef i tillväxtstaden Sundbyberg samt före detta stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm stad.
Fler gäster tillkommer!

Jag kommer personligen att närvara under hela dagen för att svara på frågor kring våra utställningsobjekt.
Välkomna!

Oscar Freyre
2017-10-13

tisdag 10 oktober 2017

Kilen-Markanvisningstävling i Sollentuna

Kilen
Markanvisningstävling i Sollentuna

Pioneer. Illustration: Berg & Gren


År 2016 bjöd Sollentuna kommun in flera aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i utvecklingen av Kilen i Helenelund och de fick in åtta olika förslag. Av dessa åtta förslag var fem digitalt och jag har valt ut tre som jag tror kommer gå vidare och som presenteras i detta inlägg. Ett av dessa är bilden ovan från Arkitektbyrån Berg&Gren. 2018 kommer kommunen att besluta om att gå vidare med två av dessa 8 samarbetspartners.
Edit: en del av projektet har tidigare postats i bloggen


Ovan: Berg & Grens planskiss


Nedan: Kilenelund av Nyréns Arkitektkontor plus SSM, ByggVesta, NCC och flera andra. Min favorit!


Nedan: Kluster från Klövern + Green
2017-10-10
Oscar Freyre
lördag 7 oktober 2017

Järva storstad

Järva storstad
En ny och djärv övergripande stadsplan från arkitektfirman
Andersson-Arfwedson

Järva 100K:
100 000 nya bostäder i Järva!

Enligt Boverket skulle Sverige behöva 710 000 nya bostäder fram till 2025 och därför har arkitektfirman Andersson-Arfwedson fått i uppdrag av ByggVesta år 2016 att ta fram visioner om nya stadsplaner, bland annat detta i Järva. 
Just nu finns det planer på sammanlagt 75 000 bostäder i området Solna, Sundbyberg, Stockholm Järva, Järfälla och Sollentuna men samordningen dessa planer emellan är i det närmaste obefintligt!
Det här förslaget sammanbinder alla planer till en enda stor övergripande storstadsplan utan att behöva bygga på naturreservaten som finns där idag.
Där den nya Tvärspårslinjen till Kista möter Ursvik vid Kymlingelänken kan knutpunkten bli Järvas "Slussen" säger arkitekten Ola Andersson.
Enköpingsvägen kommer omvandlas från tung trafikerad motorled till stadsgata (finns ett bra förslag på hur i Yimbys "Stadsplan Enköpingsgatan") och tillföra området en mer stadstrukturerad prägel!

Stockholm behöver fler sådana effektiva och storslagna visioner. Med tanke på Översiktsplanerna som kommer ungefär var tionde år borde sådana helhetsanalyser, att fokusera på både stadsdelarna för sig och samordningen för alla dessa, optimeras för att få fram bättre planer för hur Stockholm skall växa!

 Kartor: Andersson-Arfwedson

2017-10-06
Oscar Freyre

  

tisdag 3 oktober 2017

Trä vinner tävling i Ör

Trähus vinner arkitekttävling i Ör
Sundbyberg
Folkhems centrum i Ör. Bild: Arkitema Architects 

Träkonstruktioner fortsätter att vinna mark och detta projekt, helt i trä, vann en tävling i september, som Sundbybergs kommun anordnat för att utveckla Ör, Hallonbergen och Rissne.  Komplexet får totalt 210 lägenheter inklusive äldreboende och det högsta bostadshuset får 14 våningar.  "Örban" av Folkhem. Bilder: Arkitema Architects 


Vilka som vinner tävlingar för Rissnes- och Hallonbergens centrum klubbas av kommunstyrelsen senare i oktober.


2017-10-03
Oscar Freyre

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...