onsdag 16 maj 2018

Därför är det dyrt att bygga i Sverige

Nu vet jag varför det är så dyrt att bygga i Sverige, verkligheten är nämligen något helt annat än vad som sägs!
Bygget av HSB-projektet Kobra i Telefonplan

Hur många av er har hört politiker klaga på att det är så dyrt att bygga i det här landet? Och visst är det dyrt, dubbelt så dyrt som i Tyskland exempelvis! Men, kan det bara bero på den dåliga konkurrensen? 
Nej, 25% av slutpriset beror på de ökande kraven som lagstiftas successivt under de senaste 10 åren. Krav som bullerskydd, handikappanpassning, hiss, större brandsäkerhet, miljökrav, isolering och skugganpassning bara för att nämna några har myndigheter gradvis ställt på byggaktörerna och som lett till höjda slutnotor. 
Den "obefintliga" konkurrensen inom byggsektorn bidrar förstås också till fördyringen men den har skärpts under senaste decenniet. 
Dock ligger grossistleverantörerna kvar som en kartellbildad svulst i byggsektorn och fortsätter med bonus och rabatter grundat på volymstruktur. De ger rabatter till aktörer som bygger mycket på bekostnad av de mindre byggbolagen som kämpar sig kvar i branschen.

Är det rimligt att tro att politiker känner väl till detta fenomen? Självklart, men de fortsätter att måla upp sina visioner om att bygga bort bostadsköerna för att fiska röster samtidigt som de vet att deras händer är låsta i myndigheternas nypor! Myndigheter som länsstyrelsen, 21 stycken i riket, naturskyddsförvaltningar, domstolar och andra rådgivande instanser har anammat den allmänna accelererande miljömedvetenheten och satt hårdare krav på byggindustrin och infrastrukturella satsningar. Riksintressen, kulturarv, siktlinjer, bullernivåer plus många andra nya lagförda paragrafer, som handlar i mångt och mycket egentligen om attityder och tolkningar, bromsar bostadstillväxten och den ekonomiska utvecklingen i städerna utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Vad är ett riksintresse egentligen? Borde inte ett riksintresse vara att förse landets medborgare med bostäder, arbetsplatser, att se till att landets tillväxttakt inte stagnerar eller avstannar? 

Andra faktorer som fördyrar bostadsbyggandet är överklaganden, byråkratisk planprocess med alldeles för många instanser som måste tycka till, det kommunala planmonopolet som bland annat försvårar för utländska byggaktörer att etablera sig och vars process låses fast eller försenas av länsstyrelsens märkliga paragrafer, byggbolag som håller i sina markanvisningar och inväntar prishöjningar för optimal förtjänst samt att betongen som blir allt dyrare!

Den speciella sanden man behöver för tillverkningen håller nämligen på att ta slut och det som finns kvar finns allt längre norrut i landet och blir allt dyrare att bryta upp då tjälen håller i sig längre. Betong är också ett miljöfarligare alternativ än trä, det vet våra folkvalda om, men grossisterna ser gärna till att försvåra leveranserna så priserna stiger och gör det olönsamt att bygga i detta material som bekant finns rikligt av i landet. Det känner våra folkvalda också till!

Nedan: kostnadsjämförelser utförd av Sveriges Byggindustrier

Hur botar man detta svenska fenomen då? 

En idé är att ta bort länsstyrelsen från stadsuppbyggnadsfrågor i lokala projekt gällande detaljplaner eller till och med översiktsplaner och låta Boverket sköta det? Länsstyrelsen kan fortsättningsvis hålla på och domdera om sina strandskydd och skyddsjakt och ge fan att bromsa tillväxten!
En annan idé är att låta folk välja om de vill ha hög eller låg standard på sina bostäder de vill flytta i i? Att lagstifta "höga krav för att hålla den absurt höga standarden" är som att dumförklara befolkningen! Myndigheter tror nämligen att folk ämnar att bo i sina valda bostäder för all framtid? Ungefär som studenter som vet att de ska bara bo några år på ett litet hål i väggen kan faktisk en vanlig arbetsför person också välja att göra det! 
Tredje idén är naturligtvis, korta ner planprocessen och se till att ta efter andra länders naturlagar när det gäller fri konkurrens, det som sker i Sverige strider till och med EUs konkurrensdirektiv!

Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/ 
eller: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1137/Kostnader_konkurrens_1612.pdf
Oscar Freyre
2018-05-16     


onsdag 9 maj 2018

Klinten version 2

Klinten, version 2
Eller Nacka entré med byggherren Nacka port.
Illustration: Kjellander+Sjöberg

Nacka bestämde sig för Kjellander+Sjöbergs förslag i arkitekttävlingen där det högsta av de två husen kan bli upp till 30 våningar (100 m). Men kommunen öppnar ändå upp för eventuellt än högre byggnad eftersom Bällstaradarns radieomfång ska minskas!  Det andra huset stannar vid 25 våningar. Totalt 370 bostäder. Detaljplanen väntas laga kraft under 2020. 
I området planeras det för ett par höghus till, roligt med ett litet höghuskluster där!

  Illustration: Kjellander+Sjöberg

Här nedan är Klinten version 1 från 2016:

2018-05-09
Oscar Freyre


fredag 4 maj 2018

Författarafton och Stadsutveckling

Författarafton och stadsutvecklingsdebatt
på BioCafé Tellus 8 maj kl 18 -21

O.b.s Stadsutvecklingsdebatten tyvärr uppskjuten till hösten 2018!


Tisdagen 8 maj ska jag hålla föreläsning om mitt författarskap på den anrika gamla kvartersbiografen Tellus i Midsommarkransen. Från kl 18 till 19 kommer jag tala om mina två skrivprojekt; min självbiografiska trilogi och fantasyeposet Hippis, sagan om vår tvillingplanet. 
Efteråt blir det fika och boksignering och sedan kl 19.30 blir det föreläsning och debatt om stadsutveckling med fotografen Pawel Flato.
Vi kommer prata om hur vi vill att våra förorter skall se ut i framtiden och fokuserar på jämförelser mellan Midsommarkransen/Aspudden och Bredäng samt andra miljonprogramsområden. 
En stadsutvecklingssynpunkt ur Yimbys ståndpunkter om hur illa det gått sedan det bilberoende samhället sett ur Le Corbusiers anda tog över stadskvartersstrukturen som fanns innan!
Nu vet ni varför jag inte hållit den höga frekvensen av inlägg på sistone! Hjärtligt välkomna kära läsare!


Adressen till Biografen är Vattenledningsvägen 46 tel: 08-6457551

Mer info om eventet finns i dessa länkar:
Facebookeventet

BioCafé Tellus egna hemsida

Oscar Freyre
2018-05-04 


söndag 22 april 2018

Tidig samråd för Tellus Towers

Tidig samrådsmöte för Tellus Towers i Tekniska nämndhuset
 Modell av Västberga 1:1 med Tellus Towers 78 + 57 våningar och överdäckning av tunnelbanestationen. 

Onsdagen 11 april 2018 var det samrådsmöte om projektet Västberga 1:1 eller mer känt som Tellus Towers på Tekniska nämndhuset. Exploateringskontoret var där för att visa sin modell och svara på frågor från allmänheten. Jag, som representant från min bostadsrättsförening som är sakägare i ärendet var där, samt ett par Yimbymedlemmar. Framför allt var vi där för att lyssna på kritiken. Det rådde stor tveksamhet gällande SL´s roll i projektet trots att en inhys plan om överdäckning av tunnelbanespåret och ungefär 2500 nya trafikanter skall vara med å trängas på den idag underdimensionerade stationen!
Hoppas exploateringskontoret tar upp ett närmande med SL till nästa samråd i höst. Helt klar är det att överdäckningen hänger på den höga exploateringen vilket i sig finansierar projektet. Hade det varit tolvvåningshus hade projektet lagts ned för länge sedan!  Byggbolaget SSM och arkitektbyrån Wingårdhs var där och jag framförde mina kommentarer till dessa angående den stilistiska och linjära utformningen samt att jag tyckte de haft ett imponerande tålamod i detta projekt som går mot sitt elfte år!
Nedan: fler bilder från samrådsmötet.
     

Projektet är banbrytande och djärv för en stad som Stockholm ingen tvivel om det. Man kan se det som ett stort steg att bli en riktig storstad. Någonstans måste man ju börja och hade vi, likt Göteborg, haft ett jubileum att fira hade detta varit klart för länge sedan!
Jag håller verkligen tummarna!


2018-04-22
Oscar Freyre
  

tisdag 10 april 2018

Kv Isafjord Kista

Kv Isafjord i Kista har kapats och bantats!
Före:
Bild: DREEM Architects

Efter:
Bild: DREEM och ÅWL

Antagligen har Luftfartsverket kapat tio våningar från ursprungliga förslaget då området ligger innanför deras absurd stora flygsäkerhetszon! Från 120 meter till 94 meter! Bottenvåningen mot gatan blev dock bättre men exploateringen är klart lägre än det tidigare förslaget. Man kan ju fråga sig varför? Är det en utveckling som följer efter maktskiftet i Stadshuset? Varför blir alla höghusplaner i Stockholm kapade oavsett var de ligger? I Göteborg är det tvärtom!
Här nedan följer några illustrationer av projektet:
Illustrationer: TMRW, DREMM och ÅWL arkitekter.Oscar Freyre
2018-04-10

onsdag 7 mars 2018

Om Hagastaden

En bra film om Stockholms bästa stadsutveckling just nu: HagastadenHagastaden blir en tät och högt bebyggd stadsdel, något svenska folket inte är vana vid. Anledningen är att man blev tvungen att finansiera överdäckningen genom att bygga högt och tätt! Synd att Värtahamnen (Värtastaden) inte följer efter. Där blir det dyrt att sanera området och det låga exploateringen kommer göra lägenheterna svindyra! Ju fler lägenheter och kontor som delar på investeringskostnaderna desto lägre priser!

Länk till sidan finner ni här: EFN

Länk till filmen här nedan:
https://down0-80217-down0.dna.qbrick.com/80217-down0/ncode/2018-03-06/180305_Hagastaden_del1_v2_432p_05f9ca36.mp4


2018-03-07
Oscar Freyre

söndag 4 mars 2018

Strato-Tobaksmonopolet6

Strato
Tobaksmonopolet-6
Byggstart!
 Bild: Brunnberg & Forshed 


Bild: CA Fastigheter och Panorama Properties

Tobaksmonopolets hörnbyggnad kallad Strato har startat grundarbetena till det 19 våningar höga bostadshuset. Totalt blir det 91 bostadsrätter och säljstart skedde nu i mars. Högst upp blir det ett penthouse och längst ner butiker och en välrenommerad restaurang. Huset blir ett nytt landmärke på Södermalms fantastiska skyline, eller vad tror n?

Bilder på bygget tagna 2018-03-02
Oscar Freyre
2018-03-03


fredag 16 februari 2018

Dags för samråd

Det är hög tid för plansamråd på några intressanta projekt!

Tellus Towers och Playce i Kista, alltså 2 x SSM och Wingårdhs! Samt samråd för kvarteret 
Odde 1 som också det ligger i Kista.

Tellus Towers: 77 + 58 våningar


Illustration: SSM och Wingårdhs arkitektkontor

Plansamråd planeras nu till våren 2018 och SSM hoppas att de kan starta försäljningen till hösten! Byggstart kan ske tidigast 2019 och huset kan stå färdiga till allra tidigast år 2023.
Totalt handlar det om överdäckning av tunnelbanan, butiker, 1200 bostäder varav 400 hyresrätter, 200 hotellrum och en förskola. Högst upp i det högre tornet föreslås ett besökscenter med bar, restaurang och utsiktsplats!

Aktuell situationsplan:
 Intressant i sammanhanget är att perrongen är längre eller har flyttats en liten bit österut, detta på grund av överdäckningen? Skissen verkar inte heller visa den nya uppgången!
Playce, sporthotellet i Kista: en sport/idrottsanläggning med hotell, service och bostäder


 Illustrationer: SSM och Wingårdhs arkitektbyrå

En integrerad idrottsanläggning med hotell, kontor, butiker och 500 bostäder i fyra kvarter Akalla 4:1. Två högre byggnader på 19 respektive 40 våningar som också är ritade av Wingårdhs arkitektkontor och har SSM som byggherre! Samråd hålls mellan 13 februari till 29 mars, granskning kvartal 3 och beslut kvartal 4 2018.Kvarteret Odde 1 i Kista: nytt bostadsområde om 2000 bostäder i norra Kista, parallellt med projektet Akalla 4:1Samrådsperiod 6 februari till 20 mars med samrådsmöte och öppet hus 7 mars i Kista bibliotek kl 17 - 20


2018-02-16
Oscar Freyre


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...