torsdag 22 juni 2017

Skyskrapor i periferin?

Skyskrapor i periferin?
Skyskrapor i all ära men politikerna måste ha ett skyskrapeprogram!
Brf Storstugan med sitt förslag till en 315 meter hög skyskrapa i Täby!
Det 105 våningar höga skrapan är ritad av Wingårdhs arkitektbyrå. 
Byggbolaget SSM, byggherrarna bakom Tellus Towers, har visat intresse för att bygga detta!

Ensamma, solitära pinnar i perifera områden är kanske inte det mest optimala stadsutvecklingen om det inte bildas i kluster. Privata initiativ är bra och konstruktivt men det borde finnas samordning om var kluster får byggas och det genom att instifta ett skyskrapeprogram! 
De åtgärder man då måste ta itu med innan ett sådant program tas fram är följande:
1. En flytt av Bällsta-radarn, kostnad ca 42 milj kr.
2. Länsstyrelsens inflytande reduceras kraftigt.
3. En konsekvent översiktsplan. 
4. En nedläggning av Bromma flygplats om det visar sig begränsa områden som lämpar sig för kluster av skyskrapor.
   
Inför valet om drygt ett år bör politiska partier redan nu se till att föreslå sådant program. Det skulle de tjäna många röster på!

Och med det sagt vill jag nu önska mina läsare
En Glad midsommar!

2017-06-22
Oscar Freyre

fredag 16 juni 2017

Är en levande stad förbehållet innerstan?

Är en levande stad förbehållet innerstan?
Varför görs inte gator i förorten om till gågator?
Swedenborgsgatan sommaren 2016. Bild: Stockholms stad

När staden vill profilera sig som en folklig aktör i stadsutvecklingen glömmer de alltid bort förorterna. De anser att gågator endast passar innerstadens stenstad och förorternas låg exploaterade centrums kommer aldrig upp i ett bärande underlag för dylika satsningar. Och detta fortgår år efter år utan att de ens reflekterar på varför det är så!
Genom att planera för gågator i förorterna, oavsett kapacitet, kan man driva fram processer som utvecklar fram publikt underlag för gågator. Om man förtätar förorternas centrala stadsdelar med riktiga stadskvarter, bygger bort stora trafikleder och de jättelika parkeringsplatser på gatuplan som upptar attraktiv mark och förser det med urbana gångvänliga stråk, såsom det finns i innerstaden, så kan även förorterna få ta del av stadens vackra slogans om "En levande Stockholm"! 
Staden tycker att det räcker med att ytterstadens torg görs om till "sommartorg". Ja, men torg är ju redan tänkt att vara en publik plats och därför är tänket totalt tandlöst! 

Ur Stockholms stads sajt om Levande Stockholm

Inte mycket görs för att tänket med en levande Stockholm skall gälla alla stockholmare, såvida man inte är en privilegierad innerstadsbo och kanske jobbar för Stockholms stad? 
Stadsstrukturen med slutna och korta kvarter, gärna med varierande design och höjd på husen och smala gångvänliga gator är just vad folk som vill bo i en stad vill ha, varför är det så svårt att begripa det?
Eller vad tycker ni att dessa två bilder här nedan säger?

Österlånggatan Gamla stan

Rosengård Malmö

Eller hur var tanken bakom detta en gång i tiden?
Måste det här fortgå?2017-06-16
Oscar Freyre
   


   

måndag 12 juni 2017

Stor skillnad på exploateringsgrad

Stockholms stad uppvisar en märklig obalans i exploateringsgrad på de kommande stadsprojekten!

3D-film från Stockholms stad om Brommas nya stadsplan (3000 - 4000 bostäder) Ett slöseri med markresursen!

Vissa områden uppvisar väldigt låg exploatering, såsom Bromma (filmen) som skulle kunna inhysa minst 3000 bostäder till, till Fokus Skärholmen som istället ökat från 4000 till 6300 bostäder! 

Projektet Aspholmen i Skärholmen är en del i Stadsdelsnämndens projekt Fokus Skärholmen som även inkluderar Bredäng.

Andra stora stadsdelsprojekt som sänkt exploateringsgraden från ursprungsförslaget är Årstafältet, från 10 000 till 6000 bostäder:

...och några andra projekt som man kan tycka vara något märkliga då man planerar billiga hyresrätter på en konstgjord ö? Alla vet ju hur kostsamt det kan vara att först bygga en ny ö trots att staden omgärdas av många tomma öar, (Årsta holmar bland annat), och sedan en rejäl sanering för att bygga 1200 - 1400 bostäder, flytande studentbostäder, kanaler och båtplatser? 
Stockholm är fullt av tomma ödsliga platser men visst.....det ser ju himla läckert ut!
Men blir det verkligen billigt?
Projektet Kolkajen, en konstgjord ö gjord på schaktmassa från Norra länken, Värtahamnen och Norra Djurgårdsstaden.  

Stockholm växer heter stadens program för de 140 000 nya bostäder man åtagit sig att bygga fram till 2030. Jag tror att man måste smådutta och hålla jämnare exploateringsgrad för att kunna nå målet och sluta lova guld och gröna skogar då man lovar billigt och slutar dyrt!

2017-06-12
Oscar Freyre

tisdag 6 juni 2017

Gasklockans nya design

Gasklockans nya design
Det stubbade höghuset Gasklocka 4 i Hjorthagen har fått omgjord design!
Herzog & De Meuron

Arkitekterna bakom höghusprojektet Gasklockan, det schweiziska Herzog & De Meuron, har ännu en gång fått rita om byggnaden och skalat ned den till en stubbvariant av dess forna glans. Huset som från början skulle vara hela 170 meter högt kapades först ned till 140 meter men ogillades av Mark- och miljööverdomstolen som bestämde att det högst fick bli 90 meter högt. Det 29 våningar höga huset ska ha förskola och kommersiella lokaler i bottenplanet men inget kulturellt inslag, vilket hade gjort det relevant till både sitt solitära ensamhet och satsningen på platsens kulturella image! Vilka fler än de boende kommer att känna sig välkomna dit? 


Bilder: Oscar Properties

Redan i vintras presenterade byggherren några proto-modeller av den kapade designen. Dock återstår frågan hur högt huset kommer bli?
Enligt planritningarna från SBK står det att totalhöjden (nivå över nollplanet) är 114,5 m men högsta byggnadshöjd 110,6 m. Platsens höjd, där huset ska stå, ligger på 19,4 m och därmed skulle totalhöjden snarare vara 129,9 meter över nollplanet eller havsytan om man så vill!


Av döma av själva designen på huset så undrar jag om inte de flesta boende i huset kommer ha utsikt mot varandra istället för mot staden? Den märkliga utformningen gör att de flesta av fönstren vetter mot varandra! 
Det befintliga gasklockan kommer börja rivas i höst och huset kan börja byggas efter massiva saneringsarbeten i början av 2018 för att sedan stå klart någon gång under år 2020.


Oscar Freyre
2017-06-06 måndag 5 juni 2017

Ikano i Årstaberg

Ikano bostad
visar reklamfilm för projektet
Packrummet i Årstaberg:Status: påbörjad, inflyttning 2019 - 2020
2017-06-05
Oscar Freyre

måndag 29 maj 2017

Sturekvarteret

Sturekvarteret
Fem arkitektbyråer arbetar nu med ansiktslyftning av Sturekvarteret!

Stockholms flashigaste kvarter ska få tillbaka sitt forna glans från 1800-talet!
Ombyggnationen kommer ta ca 5 år och en ny gånghall "Marmorhallen" ska locka penningstarka shoppingflanerare från hela världen hit! Ikea ska tydligen öppna butik här också,....har jag hört.

Här nedan kommer några bilder från Sweco och TMRW.TAM-Group:

Sturekvarterets plankarta

Projektet är ett samarbete mellan ägarna Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) och Stockholms stad. 

Oscar Freyre
2017-05-29

torsdag 18 maj 2017

Invigning av Norra stationsgatan

Invigning av Norra stationsgatan
och Hagastaden
19 & 20 maj
Invigningstal av Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) på Atrium Ljungbergs innergård!


För mer info: norrastationsgatan.se/invigning


2017-05-18
Oscar Freyre

onsdag 17 maj 2017

Tre nya stadscentra i Sundbyberg

Tre nya stadscentra planeras i Sundbyberg:
I Rissne, Ör och Hallonbergen
Bild: Sundbybergs kommun

18 tävlingsbidrag lämnades in och nu återstår 8 kvar. 
Dessa aktörer är: Balder, Folkhem/Rikshem, Odalen/Wallin, Besquab, Einar Mattsson, Ikano Bostad och Wallenstam.
Satsningarna gäller bostäder, hotell, kontor, handel, skola och vårdboende. Projekten påbörjas 2019 och ska vara klara till 2025.
Nedan: några av de kvarvarande förslagen

 Rissne. Bild: Balder

 Rissne centrum. Einar Mattsson


 Rissne. Ikano Bostad


 Hotell i Hallonbergen. Balder


Hallonbergen. Wallenstam

Källa: Byggvärlden

2017-05-16
Oscar Freyre
all Posts Plugin for WordPress, Blogger...