måndag 5 december 2016

Om Stockholms skyline

Ny serie i bloggen:
Stockholms skyline!
Varje pixel motsvarar en meter och grå byggnader betyder att de är under produktion!

Jag kommer att följa Stockholms utveckling mot nya höjder genom en sida med skisser på stadens höghus (som jag själv gör).
Mer om detta finns på: Stockholms skyline 

Oscar Freyre
2016-12-05

måndag 28 november 2016

Hammarbyskogen och Nytorpsgärde

Hammarbyskogen
ska kopplas ihop med Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden
&
Nytorps gärde
ska koppla ihop Björkhagen med Enskede!

Bilder från Stockholms stad

De omdebatterade projekten i de södra närförorterna Björkhagen och Hammarbyhöjden blir av men med bantade volymer!
Protesterna om Hammarbyskogen ledde till ett nytt projekt kallad Sjöstadshöjden som med en överdäckning av Hammarbyvägen kommer att knyta samman sjöstaden med höjden. Även om det blir ett fjuttigt försök till stadsdelssammanföranden blir det bättre än inget alls. En ny väg kommer att gå från Lumaparken genom skogsbacken upp till Hammarbyhöjden. Björkhagens stormiga projekt på Nytorps gärde har också bantats ned och gärdet görs om till en mer publikt park i stil med den som kommer byggas i Årstafältet. 
Sammanlagt ska det byggas mellan 2300 till 2700 bostäder i dessa områden till 2030.

Sjöstadshöjden
550 till 650 bostäder och 2 förskolor

Hammarbyskogen
400 till 500 bostäder plus en grundskola


Nytorps gärde (Björkhagen/Kärrtorp)
650 till 750 bostäderI Björkhagens centrum finns det också planer om 200 nya bostäder.

Programmet godkändes av stadsbyggnadskontoret 2016
och preliminärt byggstart (etappvis) 2017/2018

Det finns en överenskommelse om 40 000 nya bostäder till 2030 i Influensområdet som täcker ett område från Gullmarsplan - Skarpnäck, Farsta och Hagsätra (Söderstaden)

Oscar Freyre
2016-11-28
onsdag 23 november 2016

Liljeholmskajen by night

Liljeholmskajen by night
Stockholms nya skyline växer fram i Liljeholmskajen men bara knappt tvåhundra meter bort är det becksvart!

Den här platsen ligger bara drygt 4 kilometer från centralstationen!

Årstaviken är och förblir en mörk del av den centrala staden, det har kommunledningen bestämt!
Foto: Johan Varland

Oscar Freyre
2016-11-23

måndag 21 november 2016

Nya prognoser för Stockholms län

Nya siffror
gällande befolkningsökningen
för Stockholms län har inkommit.
Flygbild över mina hemtrakter. Foto: Helikopterfoto Stockholm

Svenska Dagbladet skriver om "överhettning" i byggmarknaden?
Illustration: Svenska Dagbladet. Källa: SCB

Fram till 2025 väntas befolkningen i länet öka med 17%, alltså omkring 380 000 nya invånare, jämfört med år 2015. Ökningen skiljer sig dock mycket mellan kommunerna (se diagram ovan). Enligt regionplaneringsrådet Gustav Hemming (SCB) kommer ökningen av planerade bostäder leda till överhettning och därför önskar han fler nyanlända i byggbranschen.  Han är rädd för att överhettningen också tvingar fram stora infrastrukturella satsningar. Är det inte en självklarhet? Om staden växer måste kommunikationerna naturligtvis växa med den. Frågan är bara vad för sorts kommunikationer man prioriterar? Titta bara på Östlig förbindelse, är det fortfarande nya biltunnlar man prioriterar? Nu finns det fler utrikesfödda i länet än folk födda i andra län, betyder det att strömmen från andra delar av landet avstannat? Den starka befolkningsökningen beror också på den oväntat höga barnafödandet. Just nu finns det 2 231 000 invånare i Stockholms län och SCB´s prognoser för 2025 säger att det kommer att finnas 
2 611 000. Personligen tror jag vi når de siffrorna redan till 2023 och att farhågorna för överhettning är stark överdrivna. Det man borde bekymra sig för är istället prisfallet för bostäder kontra prisökning för nyproduktion. Det är sådana siffror som kan ställa till vilka prognoser som helst!


Oscar Freyre
2016-11-21  söndag 20 november 2016

Tellus Towers på samråd

Tellus Towers
ska ut på samråd
januari 2017
Bild: SSM

Enligt nyhetsbrev från SSM från i fredags låter byggbolaget meddela att planerna för Tellus Towers går vidare och att projektet går på samråd till januari 2017 samt räknar med säljstart Q1 2017. 

Såhär står det på Stockholms stads hemsida:


Parallelluppdraget Tvålflingan 5 till samma samråd


Oscar Freyre
2016-11-20

måndag 14 november 2016

Yimbypriset Stockholm 2016

Nu är det avgjort:
Yimbypriset till Albert Lindhagens minne 2016 går till
Oscar Properties och deras projekt 
Norra Tornen vid Hagastaden!

Bild: Anders Gardebring & Oscar Freyre.  Yimby Stockholm


Motiveringen lyder enligt följande:
"YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016 går till Oscar Properties för projektet Norra Tornen. Ett spännande och intressant nytillskott i ett Stockholm där nyproduktion oftast domineras av försiktighet och standardisering. Oscar Properties har trots hårt motstånd lyckats genomdriva något som länge förefallit omöjligt: att i en central del av stadsrummet uppföra nya byggnader med ovanliga arkitektoniska kvaliteter och hög synlighet. Projektets plats är dessutom synnerligen väl vald genom sin sammanbindande effekt där Stockholm och Solna möts i ny och växande tät blandstad."


De fem finalisterna som gick vidare till Yimbypriskommittén var:
Rinkebystråket (Familjebostäder), Järfälla kommun, Viktor Barth-Kron (DN), Tellus Towers (SSM) och Norra Tornen (Oscar Properties) 

En verklig värdig pristagare enligt mitt tycke!

Norra Tornen har haft motvind och mycket hårt motstånd från diverse myndigheter och privatpersoner men ändå lyckats behålla kampviljan att få ro hem projektet i hamn! Byggbolaget har påpekat att de har ambitionen att förändra Stockholms siluett och visar att den urvattnade antiurbana jantelagen är förlegat och begraven. 
Jag utropar stort grattis!
Oscar Engelbert VD och grundare av Oscar properties. 
Foto: Tidningen FastighetsvärldenNorra Tornen. Bilder: OMA arkitekter


Oscar Freyre
2016-11-14


P.s. tidningen StockholmsFria skriver om priset 17 nov-16

fredag 11 november 2016

Nya t-banestationer

FUT 
(Förvaltning för utbyggd tunnelbana)
presenterar de nya t-banestationerna.
Samråd påbörjades 9 november!


Station Sofia, tillsammans med Hammarby kanal, blir kanske en av de intressantaste stationslösningarna. Dock verkar det bara bli en uppgång med två entréer och båda mot Folkungagatan och på samma sida (den norra). Stationen kommer ligga 100 meter under gatan och hissarna kommer ta upp till en halv minut att ta sig upp eller ned med!Station Hammarby kanal/Luma parken är också intressant ur ett stadsstrukturell synvinkel då den kommer att förbinda de båda stadsdelarna (som egentligen hör till samma) med varandra.
Alltså skulle man kunna bara ta sig ned till tunnelbanestationen och gå längs perrongen för att komma ut på andra sidan kanalen, bara man har biljett! 


Station Gullmarsplan/ Mårtensdal kommer ha en uppgång vid det nya höga kontorskomplexet Stockholm One (vid Hammarby allé) och den andra vid Gullmarsplans bussterminal.


Stockholm One till höger på bild.

Station Sockenplan (Hagsätralinjen som blir blå-linje) får stå oförändrad då tunnelmynningen kommer ut vid Palmfeltsvägen.
Men hur blir det med Älvsjö station?
Risken är att det blir ännu en återvändsgränd om man inte bygger ut mot det framtida kollektivnodet i Älvsjö!

Mer om stationerna i Nacka finns det på denna video nedan:


Så här fungerar FUT:


Mer om tunnelbanestationer kan ni läsa på FUT´s hemsida
Länk HÄR


Oscar Freyre
2016-11-11


torsdag 10 november 2016

Paris i Stockholm

Tänk om Paris
hade legat i Stockholm?
Om man skulle lägga Paris innerstad över Stockholms i samma skala skulle kartan se ut så här! Kartillustrationen är manipulerad så att gränserna mellan kartorna suddats ut och fyllts på med vägar och kustlinjer. Kartor baserad på Google Maps.

En tankeexperiment: innanför Paris ringled bor det cirka 2,1 miljoner invånare. Om man skulle lägga den ringleden runt Stockholms innerstad skulle invånarantalet vara mindre än hälften så många. 
Stockholm har förstås mycket mer vatten, som gör tätheten orättvis fördelat, dock räcker det faktum att Stockholm ändå är betydligt glesare än Paris. Utanför Paris stadskärna bor det cirka 9 miljoner invånare att jämföra med hela Stockholms län på 2,2 miljoner invånare. Paris befolkningstäthet är 21 347 inv/km2 och Stockholms 4959 inv/km2 (Wikipedia). Om kartan hade varit omvänd skulle Stockholms innerstad haft en femtondel av invånarna i hela Stor-Paris! 
Notera att Paris ringled stämmer också ganska bra överens med Stockholms ringled, förutom östra delen, och att utfarterna ligger ungefär där våra ligger. Det stärker intrycket av täthetsskillnaden mellan de båda städerna.

Europas största städer efter invånarantal. Tyvärr är inte Istanbul med då den staden hör till de tre största. Paris ser ganska liten ut och det beror på att Stor-Paris indelas i flera självständiga städer som tillsammans bildar en lika stor ring som Moskvas!
Men Stockholm växer just nu snabbast!

Lista publicerat i DN 2015-10-16


Oscar Freyre
2016-11-09  

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...